Maszyna pakująca NoTe P-4

Maszyna pakująca NoTe P-4

Maszyna przeznaczona jest do pakowania płynnych i półpłynnych produktów mleczarskich, w powszechnie stosowanie plastikowe kubki Fi 95, zakrywane platynką. Aby osiągnąć wysoka czystość pakowania, do kabiny jest wtłaczane oczyszczone filtrami HEPA i lampami UVC powietrze, kubki i platynki również oczyszczane są lampami UVC, nad produkt przed zamknięciem platynki podawany jest gaz CO2.

Cykł pracy maszyny, w zależności od wysokości kubka i rodzaju produktu wynosi od 1,6 sek.. Maszyna przygotowana jest do zdalnego monitorowania jej pracy.

Машина розлива и укупорки фирмы  NOWA TEPRO, модель NoTe  P-4,  4-х гнездовая.

Машина предназначена для упаковки жидких и полужидких молочных продуктов в широко используемые пластиковые стаканчики, диаметром Fi 95, покрытые платинкой (крышкой). Чтобы добиться высокой чистоты упаковки, воздух, очищенный с помощью HEPA-фильтров и УФ-ламп, нагнетается в камеру, стаканчики и платинки (крышки) также очищаются УФ-лампами, газ CO2 подается на продукт перед закрытием платинкой. Производительность машины регулируется плавно, в зависимости от наполняемого продукта. Минимальная производительность 3000, рабочая 6000, максимальная 7200 емкостей/час. Машина подготовлена ​​к удаленному мониторингу ее работы.